Количка

0 артикула

Категории с падащо меню

Акордеонни категории

Политика за личните данни

Това е нашата политика за личните данни.

 

Уважаеми клиенти,

Защитата на личните данни на нашите потребители е важна грижа за нашата фирма. Личните данни са информация, която служи за вашата индикация – име, адрес, електронен или пощенски адрес. Живента ЕООД не събира лични данни от вас, освен ако вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки или се абонирате за информационни бюлетини.

Живента ЕООД ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с вас. Живента ЕООД няма да продава вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на Живента ЕООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Вие сами контролирате информацията, която предоставяте на Живента ЕООД  за себе си. Ако обаче изберете да не споделяте тази информация с Живента ЕООД, имайте предвид, че е възможно да нямате достъп до някои области на сайта.

Когато осъществявате достъп до интернет сайта на Живента ЕООД автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузер, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице.Тази информация се използва с диагностична , статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Живента ЕООД съветва всички родители и настойници да обучават децата си на безопасност и отговорност при предоставяне на лични данни в интернет. Непълнолетни лица не трябва да предават лични данни на сайта на електронен магазин www.jiventa.bg без разрешението и знанието на своите родители или настойници. Живента ЕООД няма да събира лични данни ако знае, че са на непълнолетни лица, нито ще ги използва по някакъв начин или разкрива на трети страни без разрешение.

Jiventa.bg не иска да получава конфеденциална или защитена информация от вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането си в www.jiventa.bg, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Изборът на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на www.jiventa.bg, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола,както и за всички действия, които се извършват чрез използването им.

Личните данни – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в www.jiventa.bg са под закрила на Закона за защита на личните данни. Потребителите на www.jiventa.bg са съгласни с факта, че фирма Живента ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения имат достъп до част или цялата информация, с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка , актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Всеки регистриран в www.jiventa.bg потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация,която е въвел при регистрацията си. 

Цели, за които може да се използва информацията

Живента ЕООД използва информацията за целите, предвидени в настоящата Политика за личните данни , както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на сайта, за статистически и други цели. 

С приемането на настоящата Политика за личните данни, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Живента ЕООД на адрес гр. София 1766, жк София парк 108 или на e-mail за контакти (jpavlova@jiventa.bg).  
С приемане на настоящата Политика за личните данни Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Живента  ЕООД на посочените адрес или e-mail за контакти (jpavlova@jiventa.bg).
Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията,не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Живента ЕООД. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Предоставяне на данните на трета страна


Живента ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а) е получил писменото изрично съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;

б) e свързано със защита живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят;

в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури

г) в други, посочени в закона случаи.

 

С уважение,

Живелина Павлова,

Живента ЕООД

собственик и управител